TODAY’S DETAILS

WATCH: TRIWA

BRACELET: GIAN MARIA SAINATO FOR GALLO GIOIELLI

IMG_2026